Bayer Bolfo Gold 80 review

Bayer Bolfo Gold 80
Prijs v.a.: € 20,79
Merk: Bolfo Gold
De Bolfo vlooiendruppels werken vier weken lang tegen vlooien en teken. Een verpakking beschermt je kat dus vier maanden. Zorg dat alle dieren in huis tegelijk behandeld worden. Heb je bijvoorbeeld ook een hond in huis? Dan kan hij ook kattenvlooien... Lees meer

De Bolfo vlooiendruppels werken vier weken lang tegen vlooien en teken. Een verpakking beschermt je kat dus vier maanden. Zorg dat alle dieren in huis tegelijk behandeld worden. Heb je bijvoorbeeld ook een hond in huis? Dan kan hij ook kattenvlooien bij zich dragen, die na een poosje weer terug op de kat springen. Sommige katten vinden de geur van deze druppels niet prettig. Het is daarom slim je kat voordat je de druppels toedient iets lekkers te geven, zodat de druppels zich op de huid kunnen verspreiden terwijl je kat afgeleid wordt

Door:
Jasper

Jasper is eigenaar van kattenpagina.com, een website vol met informatie over alle aspecten van het leven met katten.

Gerelateerde producten:

Bolfo Gold Kat 80

Meer informatie
Frontline Spot

Meer informatie
Bayer Bolfo Gold 80

Meer informatie
Advantage 40

Meer informatie

Specificaties Bayer Bolfo Gold 80

Algemeen
Komt voor in onderzoeken Beste vlooienmiddel
Categorie Verzorging
Productspecialist Jasper
Datum van review 2 augustus 2022
Te koop bij Bol
Pets Place
Productinformatie
Aantal producten in verpakking 1x verpakking 1x producten
Etiketinformatie
Dosering 4 pipetten
Fabrikant [email protected]
Ingrediënten Elke pipet van 0,4 ml bevat 40 mg imidacloprid en 0,4 mg gebutyleerd hydroxytolueen.
Verpakkingsinhoud 1 x 80 4 PIPET bolfo gold kat vlooiendruppels
Wijze van gebruik Uitwendig gebruik
Wijze van toepassing Huid
Bijsluiterinformatie
Belangrijkste waarschuwingen Niet gespeende kittens van minder dan 8 weken oud niet behandelen. Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor één van de bestanddelen van dit product.
Registratienummer NL 10044
Product afmetingen
Lengte 11 cm
Breedte 17 cm
Hoogte 2,8 cm
Gevarenaanduiding
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H302 + H332:Schadelijk bij inslikken en bij inademing. | H319:Veroorzaakt ernstige oogirritatie | H410:Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Voorzorgsmaatregelen P261:Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden | P264:Na het werken met dit product grondig wassen | P273:Voorkom lozing in het milieu | P280:Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen | P304+P340:Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt | P312:Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen | P391:Gelekte/gemorste stof opruimen
Overige kenmerken
Gewicht 64 g
Gewicht kat Meer dan 4kg
Inhoud 3.2 ml
Leeftijd dier Kitten (tot 1 jaar) , Elke levensfase , Adult kat (2-8 jaar)
Product gewicht 32 g
Taal handleiding Nederlands
Type anti-vlo en -teekmiddel Druppels
Type dieren Kat
Type diergeneesmiddel Vrij
Verpakking breedte 106 mm
Verpakking hoogte 30 mm
Verpakking lengte 171 mm
Voorzorgsmaatregelen Lees de bijsluiter voor gebruik
Waarschuwingen Niet gespeende kittens van minder dan 8 weken oud niet behandelen. Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor één van de bestanddelen van dit product.