Bolfo Gold Kat 80 review

Bolfo Gold Kat 80
Merk: Bolfo Gold
De Bolfo Gold kat 80 is een antivlooienmiddel speciaal voor katten boven de 4 kg lichaamsgewicht. Een pipetje tussen de schouderbladen beschermt je kat gedurende vier weken tegen vlooien en teken. Deze grootverpakking bevat maar liefst acht pipetten.... Lees meer
Te koop bij:

De Bolfo Gold kat 80 is een antivlooienmiddel speciaal voor katten boven de 4 kg lichaamsgewicht. Een pipetje tussen de schouderbladen beschermt je kat gedurende vier weken tegen vlooien en teken. Deze grootverpakking bevat maar liefst acht pipetten. Handig als je twee katten in huis hebt die allebei behandeld moeten worden. Voor een paar euro per maand heeft je kat geen last meer van vervelende kriebelbeestjes. Veel mensen melden dat de werking perfect is, toch zijn er ook wat mensen die beweren dat de vlooien resistent lijken tegen dit middel.

Door:
Jasper

Jasper is eigenaar van kattenpagina.com, een website vol met informatie over alle aspecten van het leven met katten.

Gerelateerde producten:

Bolfo Gold Kat 80

Meer informatie
Frontline Spot

Meer informatie
Bayer Bolfo Gold 80

Meer informatie
Advantage 40

Meer informatie

Specificaties Bolfo Gold Kat 80

Algemeen
Komt voor in onderzoeken Beste vlooienmiddel
Categorie Verzorging
Productspecialist Jasper
Datum van review 2 augustus 2022
Te koop bij Bol
Productinformatie
Aantal producten in verpakking 2x verpakking 4x producten
Etiketinformatie
Dosering 1 pipet. Druppel de inhoud van de pipet tussen de haren op de intacte huid ter hoogte van de schedelbasis.
Fabrikant Elanco Animal Health, Papendorpseweg 83, 3528 BJ, Utrecht, 030-6025811, [email protected]
Werkt tegen Vlooien
Ingrediënten Elke pipet van 0,4 ml bevat 40 mg imidacloprid en 0,4 mg gebutyleerd hydroxytolueen.
Wijze van gebruik Uitwendig gebruik
Wijze van toepassing Huid
Bijsluiterinformatie
Belangrijkste waarschuwingen Niet gespeende kittens van minder dan 8 weken oud niet behandelen. Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor één van de bestanddelen van dit product.
Registratienummer NL 10044
Type dier
Type dier Kat
Gevarenaanduiding
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H302 + H332:Schadelijk bij inslikken en bij inademing. | H319:Veroorzaakt ernstige oogirritatie | H410:Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Voorzorgsmaatregelen P261:Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden | P264:Na het werken met dit product grondig wassen | P273:Voorkom lozing in het milieu | P280:Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen | P304+P340:Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt | P312:Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen | P391:Gelekte/gemorste stof opruimen
Overige kenmerken
Gewicht kat Minder dan 4kg
Inhoud 320 ml
Leeftijd dier Kitten (tot 1 jaar) , Elke levensfase , Adult kat (2-8 jaar)
Taal handleiding Nederlands
Type anti-vlo en -teekmiddel Druppels
Type dieren Kat
Type diergeneesmiddel Vrij
Voorzorgsmaatregelen Lees de bijsluiter voor gebruik
Waarschuwingen Kies de juiste gewichtsklasse.