Frontline Spot review

Frontline Spot
Prijs v.a.: € 29,00
Merk: Frontline
Deze grootverpakking Frontline vlooienmiddel kat bevat voor zes maanden een antivlooienmiddel voor je dier. Een pipet per maand en je kat heeft geen last meer van vlooien, teken en luizen. Houd wel het gewicht van je kat in de gaten: het middel is ge... Lees meer
Te koop bij:

Deze grootverpakking Frontline vlooienmiddel kat bevat voor zes maanden een antivlooienmiddel voor je dier. Een pipet per maand en je kat heeft geen last meer van vlooien, teken en luizen. Houd wel het gewicht van je kat in de gaten: het middel is geschikt voor katten van 1 kg tot 4 kg lichaamsgewicht. Veeg wat haren achterin de nek van je kat opzij en druppel een pipet leeg op de huid van het dier. Wanneer je kat gaat schudden met zijn kop, kunnen er wat druppels afvallen. Deze druppels kunnen vlekken geven op stoelen of bank, houd hier rekening mee.

Door:
Jasper

Jasper is eigenaar van kattenpagina.com, een website vol met informatie over alle aspecten van het leven met katten.

Gerelateerde producten:

Bolfo Gold Kat 80

Meer informatie
Frontline Spot

Meer informatie
Bayer Bolfo Gold 80

Meer informatie
Advantage 40

Meer informatie

Specificaties Frontline Spot

Algemeen
Komt voor in onderzoeken Beste vlooienmiddel
Categorie Verzorging
Productspecialist Jasper
Datum van review 2 augustus 2022
Te koop bij Bol
Productinformatie
Aantal producten in verpakking 4x verpakking 6x producten
Etiketinformatie
Dosering 1 pipet per 4 wk.
Fabrikant merial bv Kleermakerstraat 10 Velserbroek 1991 JL
Gebruiksaanwijzing 1 pipet per dier/ behandelingsinterval 4 wk
Werkt tegen vlooien , teken , luizen
Ingrediënten fipronil 50 mg hulpstoffen Butylhydroxyanisol ( E320 ) 0.1 mg Buthylhydroxytolueen ( E321 ) .0.05 mg
Verpakkingsinhoud 6 pipetten 0.5 ml
Wijze van bewaring droog
Wijze van gebruik Uitwendig gebruik
Wijze van toepassing Huid
Bijsluiterinformatie
Belangrijkste waarschuwingen Niet gebruiken bij konijnen
Bijwerkingen overmatig speekselen
Niet gebruiken bij niet gebruiken bij zieke of herstellende dieren
Registratienummer nl 8921
Type dier
Type dier Kat
Product afmetingen
Lengte 8 cm
Breedte 0 cm
Hoogte 1 cm
Gevarenaanduiding
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H226:Ontvlambare vloeistof en damp | H302 + H332:Schadelijk bij inslikken en bij inademing. | H372:Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling | H410:Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Voorzorgsmaatregelen P210:Verwijderd houden van warmte / vonken / open vuur / hete oppervlakken. Niet roken | P260:Stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel niet inademen | P264:Na het werken met dit product grondig wassen | P273:Voorkom lozing in het milieu | P370+P378:In geval van brand: blussen met waternevel, alcoholbestendig schuim, bluspoeder, kooldioxide
Overige kenmerken
Gewicht 0.05 kg
Gewicht kat Minder dan 4kg , Meer dan 4kg , Alle gewichtsklassen
Inhoud 0.5 ml
Leeftijd dier Kitten (tot 1 jaar) , Elke levensfase , Adult kat (2-8 jaar)
Product gewicht 48 g
Taal handleiding Nederlands
Type anti-vlo en -teekmiddel Druppels
Type dieren Kat
Type diergeneesmiddel Vrij
Verpakking breedte 116 mm
Verpakking hoogte 25 mm
Verpakking lengte 150 mm
Waarschuwingen In afwezigheid van beschikbare gegevens, het product niet toedienen aan kittens jonger dan 8 weken oud en/of aan kittens die minder dan 1kg wegen. Niet gebruiken bij zieke (systemische ziekten, koorts, etc.) of herstellende dieren. Niet gebruiken bij konijnen, aangezien bijwerkingen en zelfs sterfte kunnen voorkomen
Werkzame stoffen fipronil 50 ml per pipet