Bayer Anti vlooienmiddel Advantage 80 review

Bayer Anti vlooienmiddel Advantage 80
Prijs v.a.: € 17,59
Merk: Advantage
Voor katten zwaarder dan 4 kg is er de Advantage 80. Deze bevat een hogere dossering van het vlooienmiddel, zodat je zeker weet dat het goed werkt. De reviews van Advantage kat zijn vooral lovend als het gaat om gebruiksvriendelijkheid: het middel is... Lees meer

Voor katten zwaarder dan 4 kg is er de Advantage 80. Deze bevat een hogere dossering van het vlooienmiddel, zodat je zeker weet dat het goed werkt. De reviews van Advantage kat zijn vooral lovend als het gaat om gebruiksvriendelijkheid: het middel is eenvoudig toe te dienen in de nek van je kat. En gezien het eigenwijze karakter van veel katten is dat een groot voordeel. Weet je niet hoe zwaar je kat is? Ga dan samen op de weegschaal staan en daarna alleen. Trek jouw gewicht af van jullie gewicht samen en je weet hoeveel je kat weegt.

Door:
Jasper

Jasper is eigenaar van kattenpagina.com, een website vol met informatie over alle aspecten van het leven met katten.

Gerelateerde producten:

Advantage 40 Vlooiendruppels Kat tot 4 kg - 4 Pipetten

Meer informatie
Bayer Anti vlooienmiddel Advantage 80

Meer informatie
Advantage 80 Vlooiendruppelsl Kat vanaf 4 kg - 4 Pipetten

Meer informatie

Specificaties Bayer Anti vlooienmiddel Advantage 80

Algemeen
Komt voor in onderzoeken Beste Advantage kat
Categorie Verzorging
Productspecialist Jasper
Datum van review 8 augustus 2022
Te koop bij Bol
Pets Place
Productinformatie
Aantal producten in verpakking 1x verpakking 1x producten
Etiketinformatie
Dosering 1 pipet. Druppel de inhoud van de pipet tussen de haren op de intacte huid ter hoogte van de schedelbasis.
Fabrikant Elanco Animal Health, Papendorpseweg 83, 3528 BJ, Utrecht, 030-6025811, [email protected]
Werkt tegen Vlooien
Ingrediënten Imidacloprid
Verpakkingsinhoud 1 x 80 VANAF 4 KG 4 PIP bayer advantage kat 4 pipetten
Wijze van gebruik Uitwendig gebruik
Wijze van toepassing Huid
Bijsluiterinformatie
Registratienummer NL 9215
Type dier
Type dier Kat
Product afmetingen
Lengte 11 cm
Breedte 17 cm
Hoogte 2,8 cm
Gevarenaanduiding
Signaalwoord Gevaar
Gevarenaanduidingen H302 + H332:Schadelijk bij inslikken en bij inademing. | H319:Veroorzaakt ernstige oogirritatie | H411:Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Voorzorgsmaatregelen P261:Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden | P264:Na het werken met dit product grondig wassen | P273:Voorkom lozing in het milieu | P280:Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming/gelaatsbescherming dragen | P304+P340:Na inademing: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt | P312:Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen | P391:Gelekte/gemorste stof opruimen
Overige kenmerken
Gewicht 31 g
Gewicht kat Meer dan 4kg
Inhoud 0.8 ml
Leeftijd dier Adult kat (2-8 jaar)
Maat One size
Product gewicht 37 kg
Taal handleiding Nederlands
Type anti-vlo en -teekmiddel Druppels
Type dieren Kat
Type diergeneesmiddel Vrij
Verpakking breedte 110 mm
Verpakking hoogte 30 mm
Verpakking lengte 170 mm
Voorzorgsmaatregelen Lees de bijsluiter voor gebruik
Waarschuwingen Kies de juiste gewichtsklasse voor je dier
Werkzame stoffen Onbekend